Kontakt

Kontakt w formie elektronicznej możliwy po skorzystaniu z adresu mailowego podanego w poniższym linku. Link powoduje przekierowanie do programu pocztowego z wpisanym naszym adresem mailowym jako adresem odbiorcy wiadomości.

Kontakt z serwisem

Kontakt w formie tradycyjnej odnośnie wniosków i uwag co do przetwarzania danych osobowych  prosimy przesyłać na adres Administratora serwisu:

Akwilon-Polska

skrytka pocztowa nr 51

60-959 Urząd Pocztowy – Poznań 2

z dopiskiem RODO